Tango Inspiration 

Grundkurser  för dig som vill prova på dansernas dans - tango och lära känna den rika tangokulturens musik och dans. 

 

Nya grundkurser startar februari 2018 

 

Prova på Argentinsk tango

Torsdag 8 februari kl 17.45-19 eller fredag 9 februari 19-20.15. Anmälan: cristinaochtommy@hotmail.com. Avgift 100 kr. Om du väljer att fortsätta grundkursen (se nedan) ingår din avgift i kursavgiften.

 

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner (torsdagar)

Start torsdag 8 februari kl 17.45-19. Inga förkunskaper behövs. Avgift 1800 kr.

 

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner (fredagar) 

Start 9 februari kl 19-20.15. Inga förkunskaper behövs. Avgift 1800 kr.

Om du missar en lektion kan du ta igen den på parallellkursen.

För info och anmälan kontakta oss på cristinaochtommy@hotmail.com

 

Pågående grundkurser start sept

Grundkurs i argentinsk tango, 10 lektioner

Start torsdag 7 september,

kl 19.15 – 20.30

Förkunskaper: inga

Avgift: 1600 kr. 

 

Grundkurs i argentinsk tango, 10 lektioner

Start fred 8 september, kl 19.00 - 20.15

Förkunskaper: inga

Avgift: 1600 kr

 

Övrigt: Om du missar en lektion har du den lektionen innestående och kan ta igen den på parallellkursen.

Mer info och anmälan till våra kurser kontakta oss på email cristinaochtommy@hotmail.com

 

 

  

 

 

Start tisdag 7 februari, kl 17.45 -19.00

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

 

 

 

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner

 

Start fred 10 februari, kl 19.00 - 20.15

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

TANGOKurser vårterminen 2018

Fortsättningskurserna breddar och fördjupar musikalitet, steg och figurer.

 

Nya fortsättningskurser startar februari 2018. 

 

Fortsättningskurs 1 Tangons andra universum - Cruzadasystemet, 12 lektioner

Start torsdag 8 februari, kl 19.15 -20.30

Förkunskaper: Du bör ha gått grundkursen en hel termin eller motsvarande. Avgift: 1800 kr.

 

Fortsättningskurs 3- Konsten att dansa på liten yta med olika stegslingor, 12 lektioner

Start tisdag 6 februari kl19.15-20.30. Förkunskaper Fortsättningskurs 1 eller motsvarande. Avgift 1800 kr.

 

Fortsättningskurs 4 - Att dansa till olika orkestrar och låta sig inspireras av milongueros, 12 lektioner

Start tisdag 6 februari kl 17.45-19. Förkunskaper: fortsättning 3 eller motsvarande. Avgift 1800 kr. Enstaka lektioner 200 kr.

 

Fortsättningskurs 5 - fördjupning av musikalitet, teknik, navigation, steg, rörelser och binda ihop figurer och stegslingor, 12 lektioner

Start fredag 9 februari kl 17.30-18.45. Förkunskaper: fortsättning 4 eller motsvarande. Avgift 1800 kr. Enstaka lektioner 200 kr.

 

Övrigt: Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på annan kurs.

Mer info och anmälan till våra kurser kontakta oss på email cristinaochtommy@hotmail.com

 

  

Pågående kurser start sept

Fortsättning 1 - Tangons andra universum - Cruzadasystemet, 10 lektioner

Start torsdag 7 september, kl 17.45 -19.00

Förkunskaper: Du bör ha gått grundkursen en hel termin eller motsvarande.

Avgift: 1600 kr. 


Fortsättning 2 - konsten att dansa på liten yta med ocho cortados m.fl, 10 lektioner

Start tisdag 5 september, kl 19.15 – 20.30

Förkunskaper: Du bör ha gått kursen fortsättning 1 eller motsvarande.

Avgift: 1600 kr.  

 

Fortsättning 4 - Att dansa till olika orkestrar och låta sig inspireras av olika milongueros, 10 lektioner

Start tisdag 5 september, kl 17.45 – 19.00

Förkunskaper: Du bör ha gått kursen fortsättning 3 eller motsvarande.

Avgift: 1600 kr. Enstaka lektioner: 200 kr


Fortsättning 5 - Fördjupning av musikalitet, teknik, navigation, steg, rörelser och binda ihop figurer och stegslingor, 10 lektioner

Start fredag 8 september. kl 17.30 -18.45.

Förkunskaper: Du bör ha gått kursen fortsättning 4 eller motsvarande.

Avgift: 1600 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

 

Övrigt: Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på annan kurs.

 

Mer info och anmälan till våra kurser kontakta oss på email cristinaochtommy@hotmail.com

 

 


 

Magiska fötter är ett forum för oss kvinnor att utveckla och fördjupa vår egen tango

 

Nya kurser startar 10 febuari 2018

 

 

Prova på Magiska fötter - Kvinnans egen teknik i tangoM
Lördag 10 febr kl 14.15 -15.15. Avgift 100 kr. Om du väljer att fortsätta grundkursen (se nedan) ingår din prova på avgift i kursavgiften.

 

Magiska fötter 1: Grunder, start lördag 10 februari, kl. 14.15 - 15.15,  6 lektioner
Magiska fötter ingår i en serie för fördjupning av egen teknik som en förutsättning för att utveckla tangokvinnans komplexa och mångfacetterade roll. Vi jobbar med grundteknik för hållning, gå i högklackade skor med elegans i rörelserna och övar att ta plats för att skapa dansen tillsammans med mannen. Obs! Ingen partner behövs.
Förkunskap: Inga. Avgift: 1000 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

 
Magiska fötter 2: Figurer, start lördag 10 februari, kl 13.00 - 14.00, 6 lektioner

Tangon bygger på improvisation och skapas av det dansande paret i nuet. Inga koreograferade och förbestämda figurer bör störa närvaro i skapelsen av varje steg. Men en förutsättning för det är att dansarna behärskar olika utgångar och byte av riktning för att lösa navigationens flöde. Vi övar därför på att få smidighet i rörelserna som bildar de populäraste figurerna. 
Förkunskaper: Magiska fötter 1. Avgift: 1000 kr. Enstaka lektioner: 200 kr
 

Magiska fötter 3: Karaktär, start lördag 10 februari, kl 11.45 - 12.45, 6 lektioner
Dramatiska som blixtnedslag, sjungande som fåglar, lätta som fjärilar, tunga som ett gråtande hjärta eller mjuka som en smekning ... Fötterna, spegel av kvinnans hjärta, kan bli magiska och är tema för den här kursen. Vi jobbar med karaktär och teknik för fotens rörelser.
Förkunskap: Magiska fötter 2. Avgift: 1000 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

 
Övrigt för alla kurser:
Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på nästa kurs eller i parallellkurs. Kurserna utvecklas hela tiden och innehållet förbättras med nya tangoinsikter som gör kurserna till ett forum för oss kvinnor att utveckla och fördjupa vår egen tangoresa genom tiden.

Info: www.tangoinspiration.com        Anmälan: cristinaochtommy@hotmail.com

 

 

Pågående kurser start 14 oktober

 

Magiska fötter 1: Grunder, start lörd 14 okt,   kl 13.00 - 14.00, 4 lektioner

Magiska fötter ingår i en serie för fördjupning av egen teknik som en förutsättning för att utveckla tangokvinnans komplexa och mångfacetterade roll. Vi jobbar med grundteknik för hållning, gå i högklackade skor med elegans i rörelserna och övar att ta plats för att skapa dansen tillsammans med mannen.

Obs! Ingen partner behövs.

Förkunskap: Inga.

Avgift: 800 kr. Enstaka lektioner: 250 kr 

 

Magiska fötter 2: Figurer, start lörd 14 okt,    kl. 14.15 - 15.15, 4 lektioner

Tangon bygger på improvisation och skapas av det dansande paret i nuet. Inga koreograferade och förbestämda figurer bör störa närvaro i skapelsen av varje steg. Men en förutsättning för det är att dansarna behärskar olika utgångar och byte av riktning för att lösa navigationens flöde. Vi övar därför på att få smidighet i rörelserna som bildar de populäraste figurerna. 

Förkunskaper: Magiska fötter 1. 

Avgift: 800 kr. Enstaka lektioner: 250 kr 

 

Magiska fötter 4: Karaktär, start lörd 14 oktober,  kl 11.45 - 12.45, 4 lektioner

De traditionella tangoorkestrarna skapar en stämning som berättar om en kultur, ett sätt att leva under tiden orkestrarna var verksamma. Det påverkar i högsta grad kvinnans sätt att dansa då olika känslor får huvudrollen att leva och uppleva varandras lek i en tidlös abrazo … Vi jobbar med musikalitet och personligt uttryckt i fotarbete när olika orkestrar anropar på olika delar av oss.  

Förkunskap: Magiska fötter 3.

Avgift: 800 kr. Enstaka lektioner: 250 kr

 

Övrigt för alla kurser: Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på nästa kurs eller i parallellkurs. Kurserna utvecklas hela tiden och innehållet förbättras med nya tangoinsikter som gör kurserna till ett forum för oss kvinnor att utveckla och fördjupa vår egen tangoresa genom tiden.

 

Info: www.tangoinspiration.com

Anmälan: CristinaochTommy@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

GRUNDKURSer 

ARGENTINSK TANGO

FORTSÄTTNINGskurser Argentinsk tango

Kurser Magiska fötter -Kvinnans egen teknik i tango