Tango Inspiration 

Grundkurser  för dig som vill prova på dansernas dans - tango och lära känna den rika tangokulturens musik och dans.

 

Nya grundkurser, start 11 april och 7 maj

 

- Grundkurs i argentinsk tango, 5 lektioner. Start tisdag 11 april, kl 17.45 - 19.00

Förkunskaper: inga. Avgift: 800 kr.

 

- Grundkurs i argentinsk tango, 6 lektioner. Start tisdag 7 maj, kl 19.15 - 20.30

Förkunskaper: inga. Avgift: 1000 kr.

 

Pågående grundkurser

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner. Start torsdag 7 febr, kl 19.15 - 20.30

Förkunskaper: inga. Avgift: 1950 kr.

Övrigt

Om du missar en lektion kan du ta igen den  nästa termin eller på annan motsvarande kurs.

För info och anmälan kontakta oss på cristinaochtommy@hotmail.com

  

 

Start tisdag 7 februari, kl 17.45 -19.00

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

 

 

 

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner

 

Start fred 10 februari, kl 19.00 - 20.15

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

TANGOKurser vårterminen 2019

Fortsättningskurserna breddar och fördjupar musikalitet, steg och figurer. 

 

Nya fortsättn.kurser, start maj

 

Milonga, Start tisdag 7 maj kl 17.45-19.00, 6 lektioner.

Milonga är tangons moder- övar på stegslingor som är anpassade till milongans speciella och lekfulla rytm.

Förkunskaper: Du bör ha dansat ett år. Avgift: 1000 kr. enstaka lektioner 200 kr

Vals cruzado,  Start fredag 10 maj kl 17.30 -18.45, 5 lektioner.

Vals cruzado dansas på traditionella milongas med tango och milonga. Den är det romantiska inslaget i tangofamiljen med en förhöjd intensitet, närhet och en stämning som gör dansandet mjukt, lättsamt och lekfullt.

Förkunskaper: Du bör ha dansat tango ett par årAvgift: 800 kr. enstaka lektioner 200 kr

 

Tango-Akuten, 6 lektioner. Start lördag 11 maj kl. 12.30 -13.45

Har du dansat några år och vill nu få bättre flyt i figurerna på dansgolvet? Att få de vanligaste figurerna att fungera socialt är nästan en vetenskap som kräver 100 procentigt fokus på navigationen runt dansgolvet. Du behöver en verktygslåda med figurer där varje ingång, utgång, är anpassat till det sociala och ska utformas med precision, frasering och rytm.

Välkommen till Tangoakuten där vi fokuserar på en ”måste ha figur” i verktygslådan per lektion: ocho framåt, ocho bakåt, ocho cortado, giro höger, giro vänster.

Förkunskaper: Du bör ha dansat tango ett par år.  Avgift: 1000 kr. Enstaka lektioner 200 kr

 

Milonguerohelg med Gerardo Quiroz ,               25-26 maj

Workshops 25-26 maj och Milonga på lördagkväll 25 maj på Danzarin. Gerardo är en erfarenen milonguero från Buenos Aires. Låt dig inspireras av en milonguero med flera årtiondens erfarenhet av milongorna i Buenos Aires.  

Mer info på facebook: Milonguerohelg med Gerardo Quiroz på Danzarin

 

Egen teknik är ett forum för att utveckla och fördjupa din egen tango.  

 

Nya kurser i egenteknik,start 11 maj

 

Magiska fötter: Karaktär och personlighet,        6 lektioner. Start lördag 11 maj kl. 11.30-12:15

Dramatiska som blixtnedslag, sjungande som fåglar, lätta som fjärilar, tunga som ett gråtande hjärta eller mjuka som en smekning ... Fötterna, spegel av kvinnans hjärta, kan bli magiska och är tema för den här kursen. Vi jobbar med karaktär och teknik för fotens rörelser.

Förkunskap: Magiska fötter grunder. Avgift: 1000 kr. Enstaka lektioner 200 kr

 

Pågående kurser i egenteknik

Magiske dansaren, 6 lektioner, start lördag  23 mars, 11:30-12:15, alla nivåer.

Den magiske dansaren behärskar konsten att obehindrat röra sig runt på dansgolvet bland många andra dansande par samtidigt som han är lyhörd mot kvinnans tolkning av dansen när hon låter de djupaste känslorna komma fram i tangoform. Han behöver behärska den egna tekniken till fullo för att navigera med precision och kommunicera med kvinnan. Välkommen till en kurs i tangomannens egen teknik med fokus på hållning, elegans, precision i stegen, musikalitet samt nycklar till improvisation i kommunikation med kvinnan. Alla nivåer.

Avgift: 1000 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

 

Magiska fötter: Grunder, start lördag 9 februari, kl. 13.30 - 14.15, 12 lektioner

Magiska fötter ingår i en serie för fördjupning av egen teknik som en förutsättning för att utveckla tangokvinnans komplexa och mångfacetterade roll. Vi jobbar med grundteknik för hållning, gå i högklackade skor med elegans i rörelserna och övar att ta plats för att skapa dansen tillsammans med mannen.

Obs! Ingen partner behövs. Förkunskap: Inga. Avgift: 1600 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

Magiska fötter: Karaktär och personlighet, start lördag 9 februari, kl. 12.30 - 13.15, 12 lektioner

Dramatiska som blixtnedslag, sjungande som fåglar, lätta som fjärilar, tunga som ett gråtande hjärta eller mjuka som en smekning ... Fötterna, spegel av kvinnans hjärta, kan bli magiska och är tema för den här kursen. Vi jobbar med karaktär och teknik för fotens rörelser.

Förkunskap: Magiska fötter grunder. Avgift: 1600 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

 

 

Övrigt för alla kurser:

Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på nästa kurs. Kurserna utvecklas hela tiden och innehållet förbättras med nya tangoinsikter som gör kurserna till ett forum att utveckla och fördjupa vår egen tangoresa genom tiden.

Info: www.tangoinspiration.com      

Anmälan: cristinaochtommy@hotmail.com

 

GRUNDKURSer TANGO

FORTSÄTTN. kurser  tango

TANGOKurser i egen teknik för kvinnor resp.  män