Tango Inspiration 

Grundkurser  för dig som vill prova på dansernas dans - tango och lära känna den rika tangokulturens musik och dans.

 

Nya grundkurser

start 5-6 september

 

Grundkurs i argentinsk tango, 10 lektioner.

Start torsdag 5 september, kl 17.45-19.00. Förkunskaper: inga. Avgift: 1800 kr.

Grundkurs i argentinsk tango, 5 lektioner

Start fredag 6 september kl 19.00-20.15. Förkunskaper: inga. Avgift: 1000 kr.

 

Övrigt

Om du missar en lektion kan du ta igen den  nästa termin eller på annan motsvarande kurs.

För info och anmälan kontakta oss på cristinaochtommy@hotmail.com

  

 

Start tisdag 7 februari, kl 17.45 -19.00

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

 

 

 

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner

 

Start fred 10 februari, kl 19.00 - 20.15

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

TANGOKurser HÖSTterminen 2019

Fortsättningskurserna breddar och fördjupar musikalitet, steg och figurer. 

 

Nya fortsättningskurser

start 3-6 september

 

Fortsättning 1 - Tangons andra universum - Cruzadasystemet, 10 lektioner

Start torsdag 5 september kl 19.00 – 20.30. Förkunskaper: Grundkursen eller motsvarande. Avgift: 1800 kr.

Fortsättning 2 - konsten att dansa på liten yta med anpassade stegslingor, 10 lektioner

Start tisdag 3 september kl 19.15 - 20.30. Förkunskaper: Fortsättning 1 eller motsvarande. Avgift: 1800 kr. 

Fortsättning 4 - Att dansa till olika orkestrar och låta sig inspireras av olika milongueros, 10 lektioner

Start tisdag 3 september kl 17.45 - 19.00. Förkunskaper: Fortsättning 3 eller motsvarande. Avgift: 1800 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

Fortsättning 5 - Fördjupning av musikalitet, teknik, navigation, steg, rörelser och binda ihop figurer och stegslingor, 10 lektioner

Start fredag 6 september kl 17.30 -18.45. Förkunskaper: Fortsättning 4 eller motsvarande. Avgift: 1800 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

Övrigt

Om du missar en lektion kan du ta igen den  nästa termin eller på annan motsvarande kurs.

För info och anmälan kontakta oss på cristinaochtommy@hotmail.com

 

Egen teknik är ett forum för att utveckla och fördjupa din egen tango.  

 

Nya kurser i egenteknik

start 7 september

 

Den magiske dansaren: Alla nivåer start lördag 7 september, kl. 11.30 - 12.15, 9 lektioner Välkommen till en kurs i tangomannens egen teknik med fokus på hållning, elegans, precision i stegen, musikalitet samt nycklar till improvisation i kommunikation med kvinnan. Ingen partner behövs. Alla nivåer. Avgift: 1600 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

Magiska fötter, grunder. Start lördag 7 september, kl 13.30 - 14.15, 9 lektioner

Magiska fötter ingår i en serie för kvinnor med fördjupning av egen teknik som en förutsättning för att utveckla tangokvinnans komplexa och mångfacetterade roll. Vi jobbar med grundteknik för hållning, gå i högklackade skor med elegans i rörelsen och övar att ta plats för att skapa dansen tillsammans med mannen. Obs! Ingen partner behövs. Ersätter Magiska fötter 1 och 2.

Förkunskap: Inga. Avgift: 1600 kr, 200 kr/lektion.

Magiska fötter: karaktär. Start lördag                  7 september, kl 12.30 - 13.15, 9 lektioner

Dramatiska som blixtnedslag, sjungande som fåglar, lätta som fjärilar, tunga som ett gråtande hjärta eller mjuka som en smekning ... Fötterna, spegel av kvinnans hjärta, kan bli magiska och är tema för den här kursen. Vi fördjupar och underhåller teknik, karaktär, musikalitet och personlighet i kvinnans konstnärliga utryckt. Ersätter Magiska fötter 3 och 4. Förkunskap: Magiska fötter grunder på en hel termin. Avgift: 1600 kr, 200 kr/lektion.

 

Övrigt för alla kurser:

Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på nästa kurs. Kurserna utvecklas hela tiden och innehållet förbättras med nya tangoinsikter som gör kurserna till ett forum att utveckla och fördjupa vår egen tangoresa genom tiden.

Info: www.tangoinspiration.com      

Anmälan: cristinaochtommy@hotmail.com

 

GRUNDKURSer TANGO

FORTSÄTTN. kurser  tango

TANGOKurser i egen teknik för kvinnor resp.  män